Detektoristen

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

Letardagarna i Borgeby, 1-års jubileum!

ArtiklarPosted by Redaktionen Fri, July 10, 2015 10:37:11

Idag för ett år sedan deltog elva medlemmar från Sveriges Metallsökarförening i ett arkeologiskt forskningsprojekt vid Borgeby slott i Skåne. Projektet genomfördes under ledning av Anders Ödman, docent emeritus vid Lunds Universitet, samt Chatarina Ödman, Malmö Museer.

Borgeby ligger vid Kälvingeåns nedre lopp och är platsen för en vikingatida trelleborg. Enligt rådande uppfattningar är den anlagd av Harald Blåtand i slutet av 900-talet, men Anders Ödman hoppas kunna finna belägg för att den har ännu äldre anor. Under medeltiden uppfördes en tegelborg omgärdad av en vallgrav på platsen. Porttornsbyggnaden från denna tid står kvar än idag. Under vikingatiden var vattennivån en meter högre än idag. Ett av projektets mål var att finna belägg för havsanknuten sjöfart på platsen. Metalldetektorundersökningen syftade till att finna vikingatida fartygsnitar i strandlängderna, vilket skulle belägga förekomsten av sjöfart vid borgen. Under två dagar i högsommarens värmebölja avsöktes ett väl utvalt område norr om kyrkan, som under vikingatiden ska ha varit en lagun.

Det var en fantastiskt spännande och lärorik upplevelse, även då undersökningen inte resulterade i några fartygsnitar. De nitar som påträffades var så små att de kan ha suttit i mindre ekor med en bordtjocklek på drygt 10mm. Övriga föremål som framkom var bl.a. blykulor och blysmältor, ett grytfragment, en möjlig fingerring av kopparlegering, en doppsko, en fin dansk silverknapp från 1700-talet. I vanlig ordning plockades även upp stora mängder recent skrot.

Metallsökarundersökningen var bara en av flera delar inom projektet. Området har karterats med lidarteknik, vilket har möjliggjort detaljerade uppskattningar av tidigare strandlinjer. Nere vid strandängarna togs jordprover med rysseborr, vilket bekräftade att vatten stått i lagunen. I ån utfördes även marinarkeologiska insatser som kompletterade tidigare resultat av side-scan sonar undersökning som utfördes 2010. Uppe vid borggården undersöktes ytorna med georadar och resistivitetsundersökning, bl.a. för att kartlägga vallgravens utbredning. Utöver det vetenskapliga fältarbetet anordnades även utåtriktade publika aktiviteter i samband med fältdagarna. Anders Ödman höll i ett uppskattat föredrag om Borgebys historia i relation till de övriga trelleborgarna. För barnen fanns möjlighet att prova på att gräva efter fynd under ledning av arkeologer, samt studera det biologiska livet i ån.

Vi vill tacka Anders Ödman och alla andra inblandade för möjligheten att få delta i detta spännande projekt. Vi hoppas att projektet får en lysande fortsättning och ställer gärna upp med ideell arbetskraft vid vidare behov av metallkartering.

Foto: Michael Lander  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post34

SMF träff på Torpön i Sommen

TräffarPosted by Redaktionen Thu, May 07, 2015 23:09:21

SMF träff i Sommen…
Ja det blir träff i Östergötland + Jönköpings Län. (http://kartor.eniro.se/m/ERHEr)
Fredagen den 14 augusti till söndagen den 16 augusti vecka 33 2015.

Det som händer är följande:
Fredagen den 14 augusti har vi tillstånd på:
Solvik – Vandrarhem - Udde med badplats
Tranås – Hättebadet
Tranås – Vollybollplan
Sommen (by) – Badplats

Lördagen den 15 augusti SAMLING & GRUPP BILD Kl. 09:00 skall samtliga deltagare vara på plats på Naturum på Torpöns Färjeläger med SMF västarna på (ej väst kolla in SMF butiken http://smfbutiken.tictail.com/ )
Här under dagen söker vi under ytan med dykutrustning vid Färjelägrets tankstation Kl. 10:00 – 11:00 Jönköpings dyk klubb är också på plats. Dem som inte dyker söker av området på campingen & badplatsen. ALLT SKROT & SKRÄP skall vi samla in till Naturum då dessa föremål skall bli ett ”konstverk” som ett minne för denna dagen.
”” Temadag skräp i Sommen 15/8 med start kl. 10.00
Kom och deltag i vår temadag om skräp. Vi belyser nedskräpningen
som döljer sig under ytan. Se när dykarna letar efter skräp på bottnen
i hamnen och vilka fynd dom gör. Vi kommer också ha tävlingar och
annat skoj””
läs mer: http://sommen-naturum.se/onewebmedia/Familjeguidningar.pdf
https://youtu.be/fAv6gLVgtCE

Söndagen den 16 augusti kan man åter välja att söka på samtliga platser man har tillstånd på:
Solvik – Vandrarhem - Udde med badplats.
Tranås – Hättebadet
Tranås – Vollybollplan
Sommen (by) – Badplats
Torpön- Badplats- CampingSkapa en egen nedräknare gratis - Countdown.se

  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post33

Mattias Sjöholm

Månadens profilPosted by Redaktionen Mon, April 27, 2015 23:57:25

Namn: Mattias Sjöholm

Ålder: 42

Yrke: Fastighetsförvaltare

Bor: Motala

MD: Garrett At Gold

När började du använda MD & varför?

Började använda MD februari 2015 när jag fick mitt första tillstånd.
Har haft det som dröm i många år att skaffa MD sen såg jag två helgalna amerikanare på tv(Diggers)och då var det kört, sen var det jäkligt lätt att lobba för en MD hos frugan när hon själv vet hur mycket skit vi tappat genom åren på åkrarna.

Söker helst på:

Åker och skog.

Bästa fynd:

Fibel,järnålder, och en officersknapp från Skånska infanteriregementet I25 1811-1825

Senaste fyndet:

Som vanligt är det en knapp.Varför är du medlem i SMF?

Att vara medlem i en förening för sitt intresse är en självklarhet, att kunna prata med likasinnade, träffas och ha skoj.  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post32

En metallsökares nytta

InsändarePosted by Redaktionen Thu, April 23, 2015 11:40:32

Foto: Michael Lander

Vi hade en tidig start, man måste passa på när tid och tillfälle erbjuds.
Dimman låg tät, och platsen har en sällsynt skön mystik över sig. Ett gammalt gästgiveri, med en lång allé som enligt en professor i historia säger är en av Sveriges äldsta vägar - ja, det måste dokumenteras.. med riktig kamera förstås.
Daniel och jag jobbar som fotograf och kameran finns alltid med.. nästan.. så första halvtimmen spenderades letandes efter motiv.

Foto: Michael Lander

Sen var det dags för sökandet.

Foto: Michael Lander

Efter dagens goda gärning kan man med gott samvete unna sig go fika.  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post31

Islamiskt silvermynt

ArtiklarPosted by Redaktionen Sun, March 29, 2015 13:20:44

Ett islamiskt silvermynt från 700-talet låg plötsligt framför mig i den leriga jorden. Pannlampans sken reflekterades i den skinande metallen. Förbryllande likt modernt aluminiumskräp, det tog ett par sekunder innan polletten trillade ned. Myntet, en persisk Dirham präglad för Kalif Muhammad al-Mahdi av Abbasiddynastin, var i förvånansvärt bra skick trots att det sannolikt legat i jorden i runt tusen år. Under modern tid har det mot alla odds överlevt i ploglagret under de tunga jordbruksmaskinerna med sina allt mer djupgående plogar.

Om mynt kunde tala. Sedan myntet präglades i Bagdad runt år 780 CE har det färdats tusentals kilometer, sannolikt via handelsvägarna längs de östeuropeiska flodsystemen. Hur många gånger har det bytt händer på vägen hit? Hur många århundraden senare hade det tagit sig hela vägen till Mälardalen? Vad (om något) som döljer sig i anslutning till fyndplatsen kommer att visa sig senare under året då en efterundersökning kommer utföras i Länsstyrelsens regi.

Ett par veckor senare är jag fortfarande upprymd av upplevelsen av att ha kommit forntiden nära, och bidragit med en liten försvunnen del av pusslet. Fyndet är sannolikt ett obetydligt tillskott till underlaget för de kvantitativa numismatiska studierna, men för den lokala historieskrivningen kan det vara betydelsefullt. Den främsta vinsten kanske dock framförallt är möjligheten att generera intresse och nyfikenhet kring forntiden hos lokalbefolkningen. Fyndet är långt ifrån unikt. Det högkvalitativa silvret från mellanöstern var en eftertraktad handelsvara och återfinns i stora mängder i Skandinavien. Drygt 70 000 islamiska mynt har påträffas i Sverige varav merparten är skattfynd från Gotland, Öland, och några lokaler på det svenska fastlandet. I Danmark där man under årtionden aktivt eftersökt förhistoriska metallföremål har bara runt 5 000 mynt påträffats, det säger något om vilka mängder islamiska mynt som sannolikt ligger kvar i våra jordar.

Vår absurda lagstiftning

Min glädje över fyndet lyser sannolikt igenom texten, något annat vore väl märkligt? Detta är dock farligt nära den knivskarpa gränsen för vad som är tillåten tankeverksamhet inom det svenska systemet. I Sverige är det nämligen förbjudet att med metallsökarens hjälp ha för avsikt att hitta fornfynd, dvs föremål äldre än 1850. Samtidigt är påträffade fornfynd är en oundviklig och regelbundet förekommande konsekvens av vår verksamhet.

Det är med andra ord förbjudet att ge sig ut i sina godkända sökområden och hoppas finna en skilling från 1821, medan det däremot är helt ok att hitta samma mynt så länge det inte var din ambition att påträffa fornfyndet. Detta belyser den absurda situation vi som svenska hobbydetektorister behöver lära oss att hantera. För att utöva hobbyn på ett lagligt vis krävs därmed inte bara ett tillstånd utan även ett disciplinerat sinne, för vem har inte sedan barnsben drömt om att hitta en "skatt"? Det är ju inte heller någon hemlighet att många av oss har ett brinnande intresse för historia och förhistoria, men detta får vi alltså försöka förtränga vid utövandet av vår hobby.

Syftet med den restriktiva och komplicerade lagstiftningen sägs vara att skydda kulturarvet. Konsekvensen är en hämmad metallsökarhobby, samtidigt som hotet mot kulturarvet består. Antalet fällande domar mot metallsökande plundrare kan räknas på ena handens fingrar, samtidigt som framträdande motståndare av hobbyn gärna målar upp ett betydligt mer skrämmande scenario. Sanningen däremot är att det främsta hotet kommer från annat håll, och att en växande metallsökarhobby är lösningen på problemet.

Det moderna jordbruket (tillsammans med skogsbruk och annan exploatering) är det överlägset största hotet mot metallföremålen i våra jordar, se brottsförebyggande rådets rapport (Korsell & Källman 2008 s.71). Jordbruksmaskinerna blir allt större, tyngre och plöjer djupare. De försurade jordarna bidrar med ytterligare påfrestningar för föremålen. Stora delar av detta hotade kulturarv kommer inte att överleva ännu en generation. I Danmark har man sedan 70-talet med metallsökarhobbyns hjälp aktivt eftersökt och räddat förhistoriska metallföremål i ploglagren. Detta har resulterat i att ett jämförelsevis enormt material finns att studera och beskåda på landets museer. Någon plundringsproblematik existerar inte i landet, inte ens på Bornholm som har större fyndtäthet än Gotland. Efter varje plöjning ger sig de frivilliga ut och undsätter föremålen i nöd, samtidigt som man med sin närvaro håller kriminella element borta.

Till skillnad från vårt grannland har vi i Sverige däremot valt att låta föremålen ligga kvar i åkrarna, vilket tyvärr innebär att de sakta smulas sönder under plogarna. De försvinnande få mängder föremål i jordbruksmiljö som berörs av uppdragsarkeologiska undersökningar förkastas i stor utsträckning till dumphögarna, eftersom man i huvudsak är intresserad av strukturerna under ploglagret och tycks sakna både resurser och vilja att bedriva systematiska detektorundersökningar vid avbaningar. De få undantagen i form av god detektormetodik inom expoateringsarkeologin och något enstaka eftersökningsprojekt bidrar inte till någon nämnvärd förändring till denna dystra verklighet.

Samtidigt finns hundratals seriösa amatörer runt om i landet som gladeligen skulle bidra med otal timmar ideell arbetskraft, varför inte dra nytta av denna resurs?

Olle Södergren

Referenser
Korsell, Lars E. & Källman, Linda (2008). Kulturarvsbrott. Stockholm: Riksantikvarieämbetet  • Comments(2)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post30

Månadens Profil

Månadens profilPosted by Redaktionen Tue, March 10, 2015 10:17:47


Namn: Stefan Agurell

Ålder: 43

Yrke: QC Surveyor åt National Oilwell Varco

Bor: Hägersten

MD: Garrett Euro Ace 350

När började du använda MD & varför?

Har inte hållit på värst länge, köpte min md våren 2014. Har alltid tyckt att metalldetektering verkar sjukt intressant men har väl backat då restriktionerna i Sverige tycktes mig väl hårda men när jobbet placerade mig i Estland så införskaffade jag mig min Garrett och går redan i tankar på att byta upp mig.

Söker helst på:

I skog (fortfarande fascinerad av att man kan gå hur långt som helst i en skog lång bortom ära och redlighet och ändå finna rostiga spikar) och åkermark.

Bästa fynd:

Har inte hållt på så länge så det har ännu inte infunnit sig ;)

Senaste fyndet:

Rostig tältspik till militärtält.


Och till sist, varför är du medlem i SMF?

Det är ju otroligt givande att disskutera med folk som har samma hobby/intresse som jag själv, framför allt om man som jag är så pass grön än så finns det ju mycket kunskap och tips att hämta hos de som är äldre i hobbyn.

Träffarna verkar ju också riktigt kul, har inte varit med på nån men jag hoppas kunna vara med i år.  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post29

Styrelsen informerar

Senaste nyttPosted by Redaktionen Thu, February 26, 2015 09:03:31

Styrelsen informerar

Hej vi har fram tills idag delat ut 131st medlemskort. Och föreningen har just nu över 100st betalande medlemmar, vi ser inte att intresset för hobbyn avtar & vi hoppas att fler ansluter sig till SMF.

SMF presenterades av flertal personer när mötet i Halland genomfördes för några veckor sedan, mer information om detta kommer delges medlemmarna via mail utskick.

I stegen till förbättring har styrelsen tagit fram ett grundunderlag som skall vara basen för kommande träffar angående hur vi skall organisera oss samt uppfylla förväntningar & villkor som ställs mot SMF, detta kommer även göra att arbetet för återrapportering samt säkerställa kvallitet på fyndrapporten ökar. Vissa inköp har gjorts för att underlätta detta, information om detta kommer även här delges i mail utskick.

Remiss svar utifrån http://www.raa.se/foreskrifter-for-tillampning-av-2-kap-kulturmiljolagen-pa-remiss/ SMF arbetar fram ett förslag tillsammans med dess medlemmar. Dock så uppmanas alla att skicka in sitt svar enligt länken ovan.

Våren börjar stå inför knuten & likaså gör en träff, mer information om var när & hur kommer inom närmaste tiden.

/Styrelsen  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post28

Månadens profil

Månadens profilPosted by Redaktionen Mon, February 02, 2015 21:39:32
Namn:
Rickard Hansen

Ålder: 29

Yrke: Låssmed

Bor: Solstaden Borås

MD: Fisher F75 o F2

När började du använda MD & varför?

Hmm, 2010 tror jag det var.. Hörde talas om att nån skogs-mulle vid namn Ulf Örnell skaffat en detektor och han var minst sagt extas över denna hobbyn, dock gick det inte så bra för honom så tänkte att jag får hjälpa den gamla farbrorn lite, så införskaffade mig en fisher f2. Det var då man flitigt orkade lägga upp sina "hunts" på youtube och fick kontakter med likasinnade nördar runt om i världen.

Det var också då man blev förbannad när man inte fått sitt tillstånd inom 2 veckor,

det var tider det =)

Söker helst:

Förr på stränder, nu har man tröttnat på att gräva så mycket, är nog lite lat, så nu är helt klart favoriten åkermark.

Känns som alla signaler på åkermark är en möjlig "rolig signal" medans på stränder

man mer tänker "undrar va detta är för skit".

Tyvärr skräpas det ner mer än det tappas =)

Bästa fynd:

Har nog ingen direkt favorit, självklart kul att få lämna tillbaka guldring till glad ägare.

Men annars är nog favoriterna fickuren man hittat.
Ett mer eller mindre skellet ur i silver och den första jag hittade gömt under en sten som tom hade helt glas.

Men annars älskar jag hitta saker man får leta runt på nätet för att hitta årtal.

Allt med text och stämplar man inte känner till som ger detektivarbete är skit kul!
(Även de grejjer i silver man hittar där det står "Albert 18/7 1912" är kul med).Senaste fyndet:

Inte sökt något efter träffen, så en spegelvänd 1/2 öring som ingen riktigt vet vad det är?

Och till sist, varför är du medlem i smf?

För mig en självklarhet, ju fler desto roligare!

Riktigt kul att få träffa lika "udda" människor som en själv, alla som diskuterat sin hobby och

passion för metalldetektering för kompisar har väl ja.... Ni vet.. "Nu pratar vi om nått annat.."

Alltid kul att nörda ner sig i något och då riktigt kul att träffa riktigt duktiga

personer med samma hobby, där man kan byta tips och trix med varandra.

Sen de alltid så lyckade träffarna man fått vara med på!
Årets höjdpunkter är trots allt dessa träffar där man möter dessa "figurer" man bara pratat med via datorn.

Och givetvis alltid kul då det ploppar upp grejjer man aldrig tidigare sett.

Och sist men inte minst, det känns som ju mer föreningen växer ju mer har vi att säga till om och har chansen att ändra på saker och ting med våra konstiga lagar här i sverige som försvårar saker och ting för oss.
Tycker det är ett riktigt gött gäng och alltid kul att träffa nya personer.

Och då tackar jag mig själv för intervjun. Skål!  • Comments(1)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post27
« PreviousNext »