Detektoristen

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

Lst Halland – Ett föredöme inom stranddetektering

ArtiklarPosted by Redaktionen Tue, January 14, 2014 22:31:06

Att använda metallsökare på sandstränder är mycket populärt inom vår hobby, och kanske är det just tappade smycken och värdesaker som främst lockar. För även om sandstränder generellt sett innehåller mycket skräp är chanserna relativt goda att finna fynd av hög kvalité. Vissa detektorister gör sig även en god timlön på upphittade bruksmynt.

Men med ett ökande intresse ökar även arbetsbördan för Länsstyrelsen i fråga. Många är vi som får vänta länge på svar, trots att strandområdet i fråga är välbesökt sedan tidigare, av andra detektorister med tillstånd. Det finns dock lösningar på problemet, och Länsstyrelsen i Hallands Län ligger i framkant.

”För ett par år sen hade vi ca 20 ansökningar, förra året var det strax över 40 ansökningar och i år har vi fått in närmare 120 ansökningar. Vår inställning till hobbydetektering är traditionellt sett god, vi har många goda stränder i länet som är lämpliga för hobbydetektering. Men länet har också en mycket stor mängd fornlämningar och fornlämningsmiljöer som innebär att beslutsfattandet blir en tidsödande granskning. Sammantaget har den stora ökningen av metalldetektoransökningar föranlett att vi behövt ta fram nya rutiner för denna typ av ärenden.” säger Jenny Nord, Antikvarie på Lst Halland.

De nya rutinerna är enkla och till synes effektiva. Ett antal stränder väljs ut, som med utgångspunkt ur kulturminneslagen, har funnits lämpliga för hobbyletning. Dessa namnges och numreras för att sedan läggas ut på hemsidan i en färdig ansökningsblankett med karta. Länsstyrelsen kan då utan granskning (eftersom denna redan är gjord) och med snabbhet godkänna ansökan. För övriga ansökningar som berör andra områden kommer handläggningstiden bli längre då dessa ärenden kräver en noggrannare granskning.

”Vi hoppas på två saker med de nya rutinerna; dels att de ska leda till kortare handläggningstider för hobbydetekteringsansökningarna, men också att vi ska kunna styra dessa aktiviteter till mindre känsliga områden i länet.” säger Jenny Nord.

De nya rutinerna började gälla den 1 januari 2014.

/ Erik Söderström

  • Comments(1)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post1