Detektoristen

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

SMF i Hällstad

TräffarPosted by Redaktionen Tue, April 22, 2014 19:24:45

UNIKT!
Ja det är bara förnamnet i flera bemärkelser, sedan årsskiftet gäller en ny lag för metallsökarna (Kulturmiljölag (1988:950) den har nu börjat lätta på LSt och deras restriktiva direktiv och öppnar nu upp för att detektorister kan söka efter sentida föremål i större utsträckning även hobbysökningar. Tack vare gällande lagstiftning och ett gott samarbete med LSt i Västra Götaland så kan SMF Sveriges Metallsökarförening anordna en träff, Av våra 90st medlemmar kommer det 40st deltagare. Detta är faktiskt något som är helt i unikt i Sverige, förra årets träffar lockades 15-20st deltagare som mest, det var på Wallby träffen.

Den 25-27 april kommer träffen äga rum i skogarna & åkrarna i Hällestad, ett historiskt område utifrån många olika perspektiv. Så området träffen äger rum på har anpassats utifrån dem olika omständigheterna, t.ex. så finns det ett ” Gravmonumentet i Hällstad är unikt för Sverige och sin tid. Den är av sandsten och man förmodar att den är en gravvård från 1100-talet. Relieferna är ovanligt sofistikerade och visar flera scener med människor, de har också stora likheter med växtrelieferna på de så kallade liljestenarna. Hällstadsmonumentet står bredvid en kyrka som före sin ombyggnation under tidigt 1800-tal var en romansk sandstenskyrka från 1100-talet. Men vad relieferna säger och över vem en så unik grav har uppförts kan man bara spekulera.”

Källa: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29245/1/gupea_2077_29245_1.pdf


Information om SMF: http://sverigesmetallsokarforening.se/


/Robbin Ask Ordf. Sveriges Metallsökarförening

Skapa en egen nedräknare gratis - Countdown.se

  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post10