Detektoristen

Detektoristen

Kontakt:

detektoristen@sverigesmetallsokarforening.se

Möte med Hallands Länsstyrelse

Senaste nyttPosted by Redaktionen Mon, February 03, 2014 19:51:04

2014-02-03 Möte med Hallands Länsstyrelse

Följande frågor kom upp i mötet!

Återrapportering:

Länsstyrelsen önskar återrapportering av fynd som t.ex. större mängd av äldre mynt som hittats på litet område Det önskas för att koppla ihop platsen med berättelser, om exempelvis fiskeförsäljning mm. Återrapportering är helt frivilligt, men uppskattat! Kan ske via e-post. Glöm ej diarienummer och koordinater om möjligt.

Strandkartor:

Idag finns det 23 färdiga tillståndskartor till stränder längst Hallandskust. Länsstyrelsen vill ha förslag på områden som vi skulle vilja ha färdiga kartor. Om förslaget går genom deras kontroll så lägger LST kartorna på deras hemsida. Tänk på att föreningen kan sammanställa ett förslag så att vi inte får massor av spridda förslag.

Detektorträff:

Om vi planerar träff i Hallands län, så vi kan eventuellt söka tillstånd som förening men namn på deltagarna ska vara med. Länsstyrelsen är villig att hjälpa med kontakt med Museum / Arkeolog om så önskas. Dock anser Länsstyrelsen att strandsök skulle vara lämpligast men utesluter inte åkermark eller liknande om det finns någon Arkeolog med som kan kontrollera fynden. LST inväntar förslag/ansökan från föreningen och ska försöka förmedla kontakt för att underlätta på plats.

Samarbete med Museum:

Länsstyrelsen ser samarbetet med SMF mycket positivt och LST har inga evenemang mer än arkeologidagen, vi vet ännu inte hur denna ser ut i år och om den kan inkludera föreningens närvaro.. Vi påpekade dock att vi inte vill konkurrera med befintliga företag som livnärar sig med metalldetektering. LST anser (samtycke med oss)att dessa tillfällen skulle vara bra utbildningssyfte för SMF hur man ska hantera fynd och lära mer om fornminnen, framför allt bör föreningen bjuda in arkeologer till föredrag eller till sina egna event. LST tar med sig föreningens önskemål om att kunna delta i mer historiska sammanhang, men kan inte lova något. Det är viktigt att föreningen så småningom bygger upp en egen samverkan med museer och arkeologiska aktörer. LST kan förmedla kontakter men inte skapa samarbeten.

Naturreservat:

Vissa tillståndsområden finns Naturreservat. Alla som har tillstånd på sådana områden ska ta reda på vilka regler som gäller där, detta står också i besluten. Besluten gäller ur kulturmiljölagstiftning, det kan finnas andra regler att förhålla sig till på ett område. Vissa ställen får man kanske inte gräva på.

Dansplatser:

Vi vet inte åldern på dansplatser, de har stor forskningspotential i fr a samtidsarkeologisk och etnologisk forskning. LST kan hjälpa till att förmedla kontakter men kan inte skapa samarbeten. Det är svårare att få tillstånd på Dansplatser i nuläget.

Tillstånd nära fornlämningar:

Har ni sökt tillstånd nära fornlämningar och har fått avslag, flytta sökområde längre ifrån fornlämningar och sök tillstånd igen! LST kan ändra själva sökområdet och bevilja det som ”Med Ändrat sökområde” men ibland får man göra detta själv. LST avgränsar det sökta området i tillståndet, och tar bort den del som inte kan ges tillstånd. LST strävar efter en konsekvent bedömning men i ett övergångsskede nu med ny lagstiftning och nya rutiner kan det våra bedömningar ibland bli annorlunda än tidigare.

Sammanfattning:

Länsstyrelsen i Hallands län ser framemot mer samarbete med SMF. LST vill hitta lösningar som gynnar både LST och SMF. Det är svårt på grund av lagen och pga den misstänksamhet som råder gentemot detektorister skapat av ”plundrare” , men vi är på rätt spår!

LST berömde SMF hemsida!

Med vänlig hälsning / Seppo och Oleg

  • Comments(0)//detektoristen.sverigesmetallsokarforening.se/#post5